dni

--

godz.

--

min.

--

sek.

--

Wypełnij ten formularz, aby zgłosić załogę

Wymagane pola formularza są oznaczone *


Jacht

*

*
*

*

Liczba i rozmiar w formacie np: 2S, 1M, 3L

*
Aktualna polisa OC plik PDF

Dodaj poziome zdjęcie zgłaszanego jachtu.

Sternik

*
*
*
*
*
*

- proszę o wystawienie faktury VAT

Warunkiem dopuszczenia do regat jest przedstawienie w terminie zgłoszeń (wskazanym w ZAWIADOMIENIU O REGATACH) dokumentu poświadczającego posiadanie polisy OC ważne przez cały okres trwania regat, oraz innych wymaganych dokumentów.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatorów (i innych instytucji zaangażowanych w organizację regat) nie zwalnia uczestników od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

Wysłanie formularza jest pierwszym etapem rejestracji. Drugim, obowiązkowym etapem jest okazanie następujących dokumentów: - ważna polisa OC, dowód wpłaty wpisowego (wpłaty można dokonać również na miejscu), świadectwo pomiarowe jachtu (w klasyfikacji ORC) oraz ważny współczynnik KWR (dotyczy jachtów w klasyfikacji KWR) w biurze regat w terminie wskazanym w ZAWIADOMIENIU O REGATACH.

Organizatorzy
Gospodarze
Sponsor Tytularny
Sponsorzy                                                            
Patron honorowy
Partnerzy
Patroni medialni