dni

--

godz.

--

min.

--

sek.

--

Zawiadomienie o regatach

 

ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA

w dniach 25 – 27.05.2018 r.

Regaty zaliczane do Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski i  Pucharu Bałtyku Południowego 

 

MIEJSCE I TERMIN REGAT:

Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 25-27 maja 2018 roku. 

Start do pierwszego wyścigu odbędzie się 26 maja o godzinie 11:00 – w pobliżu mariny Gdynia. 

 ORGANIZATOR:

Organizatorem regat jest: Pomorski Związek Żeglarski Aleja Jana Pawła II nr 11, 81-345 Gdynia,

mail: info@zeglarskipuchartrojmiasta.pl  strona regat: www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1.  PRZEPISY

     1.1.     W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS 2017-2020.

     1.2.     Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej

                Polskiego Związku Żeglarskiego.

     1.3.     Regaty objęte Licencją Polskiego Związku Żeglarskiego na organizację regat.

     1.4.     Będą stosowane przepisy:

                (a)    Międzynarodowego Systemu Wyrównawczego ORC 2017

                (b)    Formuły Wyrównawczej KWR

                (c)    Przepisy OSR adoptowane przez PoZŻ

                (d)     Niniejszego Zawiadomienia o Regatach   

                (e)    Instrukcji Żeglugi 

    1.5.      W przypadku sprzeczności przywołanych przepisów, decyduje Instrukcja Żeglugi. 

2.  REKLAMOWANIE

     2.1.   Wymagane będzie żeby jacht i jego załoga spełniały wymagania regulacji 20 World Sailing – Kodeksu reklamowania. 

3.  UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA

3.1.    Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów zdolnych do żeglugi na akwenie niniejszych regat w porze dziennej.

     3.2.     Regaty zostaną rozegrane w grupach: ORC, KWR, OPEN do 9 M., OPEN 9-11 M., OPEN

               powyżej 11 M, WIELOKADŁUBOWCE Powyżej 6 M.   

     3.3.     Zgłoszenie do regat należy dokonać, za pośrednictwem strony www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl  w terminie do 14

                maja 2018 r., po tym terminie zgłoszenie nie będzie możliwe.

    3.4.      Rejestracja do regat i wydawanie pakietów startowych dla załóg odbywać się będzie w Biurze Regat usytuowanym w

                Fundacji Helios w Marinie Gdynia

 

    3.5.      Podczas rejestracji do regat, obowiązuje przedstawienie następujących dokumentów:

               długość jachtu

4.  KLASYFIKACJA I WYNIKI

    4.1.      Podstawą klasyfikacji wyników regat w klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego będzie formuła pomiarowa ORC i

                KWR. Jachty bez świadectw pomiarowych startują w kategorii otwartej, grupa OPEN, których podstawą klasyfikacji

                jest miejsce zajęte na mecie w tej grupie.

    4.2       W eliminacjach do Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski biorą udział jachty zgłoszone do regat ze świadectwami ORC international, ORC club, KWR.

    4.3      Podstawą klasyfikacji wyników regat w klasyfikacji Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski będzie formuła

               pomiarowa ORC international, ORC club i KWR

   4.4       Kategorie podziału na grupy współczynników wyrównawczych i grupy OPEN:

                ORC club  (podział jeżeli jest to na  grupa I jachty o CDL powyżej 7,5 grupa II jachty o CDL do 7,5)

                KWR

               Grupa OPEN w zależności od długości:

                 • Jachty do 9 metrów;

                 • Jachty powyżej 9 do11 metrów;

                 • Jachty powyżej 11 metrów;  

                 • Wielokadłubowce powyżej 6 metrów.

 

   4.5      Klasyfikacja w danej grupie będzie prowadzona jeśli zgłosi się co najmniej pięć jednostek przynależnych do tej grupy.

              Organizator może zdecydować się na stworzenie dodatkowych grup klasyfikacji. Ostateczna lista grup podana zostanie   

              na odprawie sterników w dniu 25 maja, po zakończeniu rejestracji do regat.

   4.6      Wyniki klasyfikacji ORC będą liczone metodą PCS (performance curve scoring) for ocean. Dla wyścigów krótkich PCS

              dla up/down.

    4.7      Jachty posiadające świadectwa pomiarowe dla ORC i KWR będą klasyfikowane tylko w jednej, wybranej przy

              zgłoszeniu formule pomiarowej.

       5.  WPISOWE DO REGAT

      5.1     Wymagane są następujące opłaty wpisowego (wraz z dokonaniem zgłoszenia na stronie):

 

                w załodze i 50 złotych od każdego załoganta powyżej 4 osób.

 

                załodze i 75 złotych od każdego załoganta powyżej 4 osób.

 

                 bankowe:

 

                     Alior Bank: 19 2490 0005 0000 4510 2662 9800

                     Adresat przelewu: VMG Orkisz Sp. J.

 

                liczbie uczestników.

 

                odpowiednią rubrykę w formularzu zgłoszeniowym.

6. PROGRAM REGAT

24.05.2018 (czwartek):   

               11:00 - 18:00 - rejestracja w Biurze Regat w Fundacji Helios

              15.00 – 20.00 - Sternicy jachtów zgłaszają jachty do inspekcji wyposażenia określonego przepisami regatowymi i

                                       klasowymi oraz pomiarów kontrolnych sprzętu. (dla jachtów stacjonujących już w Marinie Gdyna)

25.05.2018 r. (piątek):

               11:00 – otwarcie Mariny Gdynia dla uczestników regat;

               11.00 – 20.00 – Sternicy jachtów zgłaszają jachty do inspekcji wyposażenia określonego przepisami regatowymi i

                                         klasowymi oraz pomiarów kontrolnych sprzętu.

               11:00 – 19:00 – rejestracja w Biurze Regat w Fundacji Helios

                15:00 – Start do wyścigu próbnego

               20:00 – odprawa sterników;

26.05.2018 r. (sobota):

               11:00 – start do pierwszego wyścigu;

               18:30 – rozpoczęcie imprezy żeglarskiej w Sopocie – Pirates Party w restauracji Czarna Perła

    27.05.2018 r. (niedziela):

               10:00 – start do pierwszego wyścigu;

               13:00 – wpłynięcie do Portu Gdańsk;

               14:00 – 15:00 ceremonia wręczenia nagród i oficjalne zamknięcie regat na terenie Portu Gdańsk..

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany programu ze względu na warunki pogodowe lub z innych przyczyn.

7. POMIARY  

7.1  Każdy jacht musi udokumentować ważność posiadanego świadectwa pomiarowego.


7.2  Każdy jacht w terminie od złożenia ostatecznego zgłoszenia do regat, do zakończenia ostatniego wyścigu regat, może

       zostać poddany inspekcji OSR z zakresu posiadanego wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi oraz

       zgodności trymu regatowego z danymi zawartymi w świadectwie pomiarowym właściwym dla grupy w której jest

       klasyfikowany.

 

7.3  Każdy jacht musi stacjonować w porcie regat gdzie może zostać poddany inspekcji kontrolnej przez mierniczego regat.

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Przekazana zostanie zawodnikom w ramach pakietów startowych przy dokonaniu rejestracji do regat   oraz będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w biurze regat w każdej z marin. 

9. TRASY REGAT

    9.1.       Wyścigi rozgrywane będą na wodach Zatoki Gdańskiej.

    9.2.       Dokładny opis tras będzie załącznikami do Instrukcji Żeglugi.

 10. PUNKTACJA

   10.1.      Obowiązuje system punktacji małych punktów.

 

   10.2       Jeden wyścig musi być rozegrany w każdej z grup, aby regaty zostały uznane za przeprowadzone.

       

   10.3.      Grupa będzie klasyfikowana, gdy zgłosi się w niej minimum pięć jednostek.

 

   10.4.      W klasyfikacji OPEN zakładamy możliwość łączenia grup w przypadku mniejszej niż pięć

                jachtów w grupie.

11. ŁODZIE POMOCNICZE

Wszystkie łodzie obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury rejestracyjnej. 

12.  MEJSCA POSTOJU

   12.1.      Marina – Gdynia  24-25-26.05.2018r.

   12.2.      Marina – Sopot  26-27.05.2018r. 

   12.3.      Gdańsk 27.05.2018r.

13. OGRANICZENIA W WYCIĄGANIU Z WODY

Jachty kilowe nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej.

 14. KOMUNIKACJA RADIOWA

   14.1.      Wszystkie jachty muszą posiadać sprawną i uruchomioną radiostację VHF.

   14.2.      Zabronione jest nadawanie przez radio oraz otrzymywanie komunikatów radiowych niedostępnych dla wszystkich, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.

 15. NAGRODY

      Regaty rozegrane zostaną w klasach:

Załogi, które zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych klasach otrzymają medale. Łącznie przyznanych zostanie osiemnaście nagród w sześciu klasach. Przewidziane jest również przyznanie nagrody specjalnej – żeglarskiego pucharu trójmiasta dla załogi, która wygra najwięcej wyścigów w klasie ORC.  

16. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4. PRŻ Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Kapitan jachtu odpowiedzialny jest za wyposażenie jachtu zgodnie z przepisami 

17. UBEZPIECZENIE

Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do minimalnej sumy 100 000,- Euro na okres regat lub im równoważny. 

18. PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas regat w formie zdjęć i filmów oraz ich publikację i inne reprodukcje we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

20. DODATKOWE INFORMACJE

•   Istnieje możliwość dodatkowych usług, jak dźwig, holowanie jednostek i inne

•   Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

info@zeglarskipuchartrojmiasta.pl, (+48) 600 034 174 – Marcin Woliński

andrzej.mielicki@pozz.org.pl

?   Żeglarski Puchar Trójmiasta - Zawiadomienie o Regatach 2018.pdf?

Organizator
Gospodarze
Na wodę zaprasza Partner Główny
Patron honorowy
Odzież dostarcza
Partner motoryzacyjny
Partnerzy
Współpraca
Patroni medialni