dni

--

godz.

--

min.

--

sek.

--

Zawiadomienie o regatach

ostatnia aktualizacja: 10 maja 2017

 

ERGO HESTIA ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA

w dniach 26 – 28.05.2017 r.

Regaty zaliczane do Pucharu Bałtyku Południowego 

 

MIEJSCE I TERMIN REGAT:

Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w  dniach 26-28 maja 2017 roku. 

Start do pierwszego wyścigu odbędzie się 27 maja o godzinie 11:00 – w pobliżu molo w Sopocie. 

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem regat jest:

Aleja Jana Pawła II nr 11, 81-345 Gdynia,

mail: info@zeglarskipuchartrojmiasta.pl

strona regat: www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl

 

GOSPODARZE REGAT:

                          

PATRON HONOROWY:

PARTNER TYTULARNY:

ODZIEŻ DOSTARCZA:

PARTNERZY:

         

 WSPÓŁPRACA:

PATRONI MEDIALNI:

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

 

1.  PRZEPISY

     1.1.     W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS 2016-2020.

     1.2.     Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego.

     1.3.     Regaty będą posiadały Licencją Polskiego Związku Żeglarskiego na organizację regat.

     1.4.     Będą stosowane przepisy:

                (a)    Międzynarodowego Systemu Wyrównawczego ORC 2015

                (b)    Formuły Wyrównawczej KWR

                (c)     Niniejszego Zawiadomienia o Regatach   

                (d)    Instrukcji Żeglugi 

    1.5.      W przypadku sprzeczności przywołanych przepisów, decyduje Instrukcja Żeglugi.

    1.6       Regaty są żeglarską imprezą amatorską .

 

2.  REKLAMOWANIE

     2.1.   Wymagane będzie, aby jachty startujące w regatach nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez organizatora.

 

3.  UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA

3.1.    Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów zdolnych do żeglugi na akwenie niniejszych regat     w porze dziennej.

     3.2.     Regaty zostaną rozegrane w grupach: ORC, KWR, OPEN do 9 M., OPEN 9-11 M., OPEN POWYŻEJ 11 M, WIELOKADŁUBOWCE POWYŻEJ 6 M.   

     3.3.     Zgłoszenie do regat należy dokonać, za pośrednictwem strony www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl  w terminie do 23 maja 2017 r., po tym terminie rejestracja  możliwa 26 maja 2017r.                  w stacjonarnym Biurze Regat.

    3.4.      Rejestracja do regat i wydawanie pakietów startowych dla załóg odbywać się będzie w Biurze Regat usytuowanym w Domu Zdrojowym w Sopocie.

    3.5.      Podczas rejestracji do regat, obowiązuje przedstawienie następujących dokumentów:

 

4.  KLASYFIKACJA

    4.1.      Podstawą klasyfikacji wyników regat będzie formuła pomiarowa ORC i KWR. Jachty  bez  świadectw pomiarowych startują w kategorii otwartej, grupa OPEN, których podstawą     klasyfikacji jest miejsce zajęte na mecie w tej grupie.

       4.2       Kategorie podziału na grupy współczynników wyrównawczych:

ORC

                   KWR

      Grupa OPEN w zależności od długości:

                 • Jachty do 9 metrów;

                 • Jachty powyżej 9 do11 metrów;

                 • Jachty powyżej 11 metrów;  

                 • Wielokadłubowce powyżej 6 metrów.

 

Klasyfikacja w danej grupie będzie prowadzona jeśli zgłosi się co najmniej pięć jednostek przynależnych do tej grupy. Organizator może zdecydować się na stworzenie dodatkowych grup klasyfikacji. Ostateczna lista grup podana zostanie na odprawie sterników w dniu 26 maja, po zakończeniu rejestracji do regat.

Jachty posiadające świadectwa pomiarowe dla ORC i KWR będą klasyfikowane tylko w jednej, wybranej przy zgłoszeniu formule pomiarowej.

           

5.  WPISOWE DO REGAT

     5.1     Wymagane są następujące opłaty wpisowego (wraz z dokonaniem  rejestracji na stronie):

                     Alior Bank: 63 2490 0005 0000 4600 4739 5044

                     Adresat przelewu: VMG Orkisz Sp. J.

 

6. PROGRAM REGAT

 

25.05.2017 (czwartek):   

               11:00 - 18:00 - zapisy w Biurze Regat w Informacji Turystycznej w Sopocie (Plac Zdrojowy 2)

26.05.2017 r. (piątek):

               11:00 – otwarcie Mariny Sopot dla uczestników regat;

               11:00 – 19:00 – zapisy Biurze Regat w Informacji Turystycznej w Sopocie (Plac Zdrojowy 2);

               16:00 – 19:00 – trening North Sails

               20:00 – odprawa sterników w Kawiarence Turystyczne (Plac Zdrojowy 2)j;

               20:30 - analiza treningu North Sails

    27.05.2017 r. (sobota):

               11:00 – start do pierwszego wyścigu;

               18:30 – rozpoczęcie imprezy żeglarskiej w Gdańsku (w Górkach Zachodnich – Hotel Galion)

    28.05.2017 r. (niedziela):

               10:00 – start do pierwszego wyścigu;

               13:00 – dopłynięcie do Mariny Gdynia;

               14:00 – 15:00 ceremonia wręczenia nagród i oficjalne zamknięcie regat w Marinie Gdynia.

 

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany programu ze względu na warunki pogodowe lub z innych przyczyn.

 

7. POMIARY  

7.1 Każdy jacht musi udokumentować ważność posiadanego świadectwa pomiarowego.
7.2 Każdy jacht w terminie od złożenia ostatecznego zgłoszenia do regat, do zakończenia ostatniego wyścigu regat, może zostać poddany inspekcji z zakresu posiadanego wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi oraz zgodności trymu regatowego z danymi zawartymi w świadectwie pomiarowym właściwym dla grupy w której jest klasyfikowany.

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Przekazana zostanie zawodnikom w ramach pakietów startowych przy dokonaniu rejestracji do regat   oraz będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w biurze regat w każdej z marin.

 

9. TRASY REGAT

    9.1.       Wyścigi rozgrywane będą na wodach Zatoki Gdańskiej.

    9.2.       Dokładny opis tras będzie załącznikami do Instrukcji Żeglugi.

 

10. PUNKTACJA

   10.1.      Obowiązuje system punktacji małych punktów.

   10.2       Jeden wyścig musi być rozegrany w każdej z grup, aby regaty zostały uznane za przeprowadzone.       

   10.3.      Grupa będzie klasyfikowana gdy zgłosi się w niej minimum pięć jednostek.

   10.4.      W klasyfikacji OPEN zakładamy możliwość łączenia grup w przypadku mniejszej niż pięć

                    jachtów w grupie.

 

11. ŁODZIE POMOCNICZE

Wszystkie łodzie obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury rejestracyjnej.

 

12.  MEJSCA POSTOJU

   12.1.      Marina – Sopot  26-27.05.2017r.

   12.2.      Marina – Gdańsk (Górki Zachodnie – Hotel Galion) 27-28.05.2017r.

   12.3.      Marina – Gdynia 28.05.2017r.

 

13. OGRANICZENIA W WYCIĄGANIU Z WODY

Jachty kilowe nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej.

 

14. KOMUNIKACJA RADIOWA

   14.1.      Wszystkie jachty muszą posiadać sprawną i uruchomioną radiostację VHF.

   14.2.      Zabronione jest nadawanie przez radio oraz otrzymywanie komunikatów radiowych niedostępnych dla wszystkich, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.

 

15. NAGRODY

      Regaty rozegrane zostaną w klasach:

 

Załogi, które zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych klasach otrzymają medale. Łącznie przyznanych zostanie osiemnaście nagród w sześciu klasach. Przewidziane jest również przyznanie nagrody specjalnej – żeglarskiego pucharu trójmiasta dla załogi, która wygra najwięcej wyścigów w klasie ORC.  

 

16. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4. PRŻ Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Kapitan jachtu odpowiedzialny jest za wyposażenie jachtu zgodnie z przepisami.

 

17. UBEZPIECZENIE

Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do minimalnej sumy 50.0000,- PLN na okres regat lub im równoważny.

 

18. PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas regat w formie zdjęć i filmów oraz ich publikację i inne reprodukcje we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

19. DODATKOWE INFORMACJE

•   Istnieje możliwość dodatkowych usług, jak dźwig, holowanie jednostek i inne

•   Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

info@zeglarskipuchartrojmiasta.pl, (+48) 600 034 174 – Marcin Woliński

andrzej.mielicki@pozz.org.pl

 

 

Pobierz Zawiadomienie o regatach:

   Zawiadomienie o regatach

 
 
 
 
 
 

Organizator
Gospodarze
Partner Tytularny
Patron honorowy
Odzież dostarcza
Partner motoryzacyjny
Partnerzy
Współpraca
Patroni medialni