dni

--

godz.

--

min.

--

sek.

--

Oficjalna tablica ogłoszeń

KOMUNIKAT NR 2:

 

W związku ze złożeniem przez jacht Neoprofil prośby o korektę wyników w klasie ORC I, zmianie ulegają oficjalnie wyniki końcowe w tej klasie. Korekta wyników podyktowana jest błędnym zakwalifikowaniem jednego z jachtów na listę startową regat. W związku z powyższym zwycięzcą regat w klasie ORC I został Neoprofil, ze sternikiem Piotrem Adamowiczem i jego załogą. Najmocniej przepraszamy Uczestnikow, zwłaszcza zainteresowanych w klasie ORC I. Nagroda dla zwycięskiego jachtu zostanie dostarczona w najbliższym czasie.

 

Komisja Regatowa i Organizatorzy

 

 

OFICJALNE WYNIKI LAND ROVER ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA ZNAJDUJĄ SIĘ POD PONIŻSZYM LINKIEM:

 

http://www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl/wyniki

 

 

REGULAMIN NAGRÓD:

 

   LRŻPT - Regulamin nagród.pdf.pdf

 

KOMUNIKAT NR 1:

 

 

   LRŻPT Komunikat nr1 20220513.pdf.pdf?

 

LISTA STARTOWA:

 

   ListStartowaLandRoverŻPT2022-vol4.pdf.pdf

 

INFOPACK DLA ZAWODNIKÓW:

 

   INFOPACK Z MAPKAMI.pdf

 

 

 

INSTRUKCJA ŻEGLUGI KL. ORC, KWR, OPEN

   IZ? kl. ORC, KWR, OPEN.pdf

 

 

 

 

INSTRUKCJA ŻEGLUGI KL. RS21, MICRO, D24

   IZ kl. Micro, RS21, D24.pdf?

 

 

 

 

LICENCJA NA REGATY ŻPT 2022

   LICENCJA NA REGATY ŻPT 2022.pdf

 

 

 

 

OC REGAT ŻPT 2022

   Certyfikat do OC regat ZPT 2022.pdf

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Zmiany w Zawiadomieniu o Regatach z dnia 15.04.2022

 

Komunikat organizatora nr 1

 

Po konsultacji z Zespołem ds. Regat Morskich PZŻ zmianie ulegają poniższe punkty Zawiadomienia o Regatach:

 

Jednolity tekst Zawiadomienia po zmianach znajduje się poniżej oraz w załączonym pliku. Zmiany został oznaczone kolorem czerwonym.

 

15.04.2022, Organizator Regat

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA

w dniach 13 – 15.05.2022 r.

 

PLIK DO POBRANIA:     Zawiadomienie o Regatach Z?PT 2022_v2.pdf?

 

 

1.          MIEJSCE I TERMIN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 13-15 maja 2022 roku. 

Start do wyścigu próbnego odbędzie się 13 maja o godzinie 13:00 w pobliżu molo
w Gdańsku Brzeźnie.

Start do pierwszego wyścigu odbędzie się 14 maja o godzinie 11:30 w pobliżu molo
w Gdańsku Brzeźnie. 

 

2.          ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest: Yacht Club Sopot Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 116/15,
81-824 Sopot oraz Pomorski Związek Żeglarski Aleja Jana Pawła II nr 11, 81-345 Gdynia.

Współorganizatorami regat są Yacht Klub Polski Gdynia oraz Yacht Club Gdańsk.

mail: ycs@yachtclubsopot.com

strona regat: www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl

 

3.          PRZEPISY

3.1.   W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS.

3.2.   Zasady organizacji regat żeglarskich Polskiego Związku Żeglarskiego mają zastosowanie.

3.3.   Stosowane będą przepisy (z wyłączeniem klas sportowych i klasy Micro):

                (a)    Międzynarodowego Systemu Wyrównawczego ORC,

                (b)    Formuły Wyrównawczej KWR,

                (c)    Przepisy Offshore Special Regulations  – OSR Mo 4.

 

4.          REKLAMOWANIE

Zawodnicy będą mieli obowiązek noszenia reklam dostarczonych przez organizatora. Umiejscowienie reklamy zostanie podane oddzielnym komunikatem Organizatora.

 

5.          UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA

5.1.   Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów zdolnych do żeglugi na akwenie niniejszych regat w porze dziennej.

5.2.   Regaty zostaną rozegrane w klasach: ORC, KWR, OPEN, wielokadłubowce oraz RS21, Micro i D24 wersja GSC.

5.3.   Zgłoszenie do regat należy dokonać, za pośrednictwem strony:

www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl  w terminie od 25 marca 2022 do 12 maja 2022 do godz. 20:00. Po tym terminie zgłoszenie do regat nie będzie możliwe.

5.4.   Rejestracja do regat i wydawanie pakietów startowych dla załóg odbywać się będzie
w Biurze Regat usytuowanym w Hotelu Hilton, Targ Rybny 1, 80-838 Gdańsk, w dniu 13.05.2022 w godzinach 11:00 – 19:00.

5.5.   Podczas rejestracji do regat, obowiązuje przedstawienie następujących dokumentów:

·            dowód wpłaty wpisowego do regat,

·            ubezpieczenie OC armatora jachtu (dla klas sportowych i klasy Micro ubezpieczenie OC sternika) ważne na okres regat – na kwotę minimum 1.500.000 EUR,

·            aktualny certyfikat lub świadectwo pomiarowe jachtu, a dla grupy OPEN dokument potwierdzający długość jachtu.

              

6.          KLASYFIKACJA I WYNIKI

6.1.     Podstawą klasyfikacji wyników regat będzie formuła pomiarowa ORC i KWR. Jachty bez świadectw pomiarowych startują w kategorii otwartej w grupach OPEN, RS21, Micro, D24 wersja GSC, których podstawą klasyfikacji jest miejsce zajęte na mecie w danej klasie.

6.2.     Podział na grupy:

a)      ORC - podział na grupy wg. CDL nastąpi po rejestracji jachtów i zostanie ogłoszony Komunikatem Organizatora. CDL będzie wynikał z proporcjonalnego podziału na grupy.

b)      KWR – bez podziału na grupy,

c)       Grupa OPEN w zależności od długości:

i.        Jachty do 9 metrów,

ii.       Jachty powyżej 9 do11 metrów,

iii.     Jachty powyżej 11 metrów,

iv.     Wielokadłubowce powyżej 6 metrów;

d)      RS21,

e)      Micro,

f)       D24 wersja GSC.

6.3.     Klasyfikacja w danej grupie będzie prowadzona, jeśli zgłosi się co najmniej pięć jednostek przynależnych do tej grupy. Organizator może zdecydować się na stworzenie dodatkowych grup klasyfikacji. Ostateczna lista grup podana zostanie na odprawie sterników w dniu 13 maja 2022, po zakończeniu rejestracji do regat.

6.4.     Wyniki klasyfikacji ORC będą liczone metodą Performance Curve Scoring (PCS).

6.5.     Jachty posiadające świadectwa pomiarowe dla ORC i KWR będą klasyfikowane tylko
w jednej, wybranej przy zgłoszeniu formule pomiarowej.

 

7.          WPISOWE DO REGAT

7.1.     Wymagane są następujące opłaty wpisowe do regat (wraz z dokonaniem zgłoszenia na stronie):

a)      Wpłacone do dnia 30 kwietnia 2022 do godziny 24.00 wpisowe wynosi 400 złotych od jachtu z liczbą do 4 osób w załodze i 50 złotych od każdego załoganta powyżej 4 osób.

b)      Od 01 maja 2022 do 12 maja 2022 wpisowe wzrośnie o 50%, czyli wyniesie 600 złotych od jachtu z liczbą do 4 osób w załodze i 75 złotych od każdego załoganta powyżej 4 osób.

c)       Wpłatę wpisowego należy dokonać za przelewem na konto bankowe:

 

Yacht Club Sopot Sp. z o.o.

Santander Bank Polska 12 1090 1098 0000 0001 3432 9906

 

W tytule przelewu należy wpisać: „Wpisowe ŻPT, [Nazwa Jachtu]”

d)      Dzieci do 10 roku życia mogą uczestniczyć w regatach nieodpłatnie, muszą jednak zostać uwzględnione w liczbie uczestników.

e)      Faktury będą wystawiane każdej zgłaszającej się załodze za wpłacone wpisowe, która zaznaczyła odpowiednią rubrykę w formularzu zgłoszeniowym.

 

 

8.          PROGRAM REGAT

 

Klasy ORC, KWR, Open

 

13.05.2022 r. (piątek):

11:00                 – otwarcie Mariny Gdańsk dla uczestników regat,

11:00-19:00      – rejestracja w Biurze Regat w Hotelu Hilton Gdańsk,

13:00                 – start do wyścigu próbnego – okolice molo w Brzeźnie,

19:30                 – odprawa sterników w Hotelu Hilton oraz online.

 

14.05.2022 r. (sobota):

07:00-09:00      – śniadanie dla Uczestników Regat – Hotel Hilton Gdańsk,

09:00-09:30      – otwarcie regat – Marina Gdańsk,

11:30                 – start do pierwszego wyścigu dnia – krótkiego – okolice molo w Brzeźnie,

Ok. 13.00          – start do drugiego wyścigu dnia – krótkiego – okolice molo w Brzeźnie,

Ok. 15:30          – start do trzeciego wyścigu dnia – Gdańsk-Sopot,

Ok. 17:30          – Spłynięcie do Mariny Sopot,

18:30                 – Sailors Party – Sopot.

 

15.05.2022 r. (niedziela):

10:00                 – start do pierwszego wyścigu dnia – krótkiego – okolice Molo Sopot,

Ok. 12:00          – start do drugiego wyścigu dnia – Sopot-Gdynia,

15:00                 – spłynięcie do Mariny Gdynia,

16:00                 – ceremonia wręczenia nagród i oficjalne zamknięcie regat – Marina Gdynia.

 

Klasy RS21, Micro, D24 wersja GSC

 

13.05.2022 r. (piątek):

11:00-19:00      – rejestracja w Biurze Regat w Marinie Sopot,

12:00-18:00      – sesje treningowe – Sopot,

19:30                 – odprawa sterników w Hotelu Hilton Gdańsk oraz online.

 

14.05.2022 r. (sobota):

07:00-09:00      – śniadanie dla Uczestników Regat – Hotel Hilton Gdańsk,

09:00-09:30      – otwarcie regat – Marina Gdańsk,

11:30-17:30      – wyścigi – okolice Molo Sopot,

18:30                 – Sailors Party – Sopot.

 

15.05.2022 r. (niedziela):

10:00-14:30      – wyścigi – okolice Molo Sopot,

16:00                 – ceremonia wręczenia nagród i oficjalne zamknięcie regat – Marina Gdynia.

 

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany programu ze względu na warunki pogodowe lub z innych przyczyn.

 

9.          POMIARY  

9.1.     Każdy jacht musi udokumentować ważność posiadanego świadectwa pomiarowego.

9.2.     Każdy jacht w terminie od złożenia ostatecznego zgłoszenia do regat, do zakończenia ostatniego wyścigu regat, może zostać poddany inspekcji OSR z zakresu posiadanego wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi oraz zgodności trymu regatowego
z danymi zawartymi w świadectwie pomiarowym właściwym dla klasy i grupy, w której jest klasyfikowany.

9.3.     Każdy jacht musi stacjonować w jednym z portów regat gdzie może zostać poddany inspekcji kontrolnej przez mierniczego regat.

 

10.       INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Przekazana zostanie zawodnikom w ramach pakietów startowych przy dokonaniu rejestracji do regat oraz będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w biurze regat w każdej
z marin, a także na stronie internetowej regat.

 

11.       TRASY REGAT

11.1.  Wyścigi rozgrywane będą na wodach Zatoki Gdańskiej pomiędzy miastami Gdańsk, Sopot, Gdynia z wyłączeniem klas RS21, Micro i D24 wersja GSC, dla których wyścigi zostaną rozegrane wyłącznie w pobliżu Mariny Sopot.

11.2.  Dokładny opis tras podany będzie w Instrukcji Żeglugi.

 

12.       PUNKTACJA

12.1.  Obowiązuje system małych punktów.

12.2.  Jeden wyścig musi być rozegrany w każdej z klas, aby regaty zostały uznane za ważne.

12.3.  Grupa będzie klasyfikowana, gdy zgłosi się w niej minimum pięć jednostek.

12.4.  W klasyfikacji OPEN zakładamy możliwość łączenia grup w przypadku mniejszej niż pięć ilości jachtów w grupie.

                

13.       ŁODZIE POMOCNICZE

Wszystkie łodzie obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji podczas procedury rejestracyjnej. 

 

14.       MEJSCA POSTOJU

Bezpłatny postój zapewniony jest w poniższych marinach i datach:

Marina Gdańsk – 13-14.05.2022 r.

Marina Sopot – 14-15.05.2022 r. (dla klas RS21, Micro, D24 wersja GSC 13-15.05.2022 r.).

Marina Gdynia – 15.05.2022 r.

 

15.       OGRANICZENIA W WYCIĄGANIU Z WODY

Jachty kilowe nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej.

 

16.       KOMUNIKACJA RADIOWA

16.1.  Wszystkie jachty muszą posiadać sprawną i uruchomioną radiostację VHF.

16.2.  Zabronione jest nadawanie przez radio oraz otrzymywanie komunikatów radiowych niedostępnych dla wszystkich, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.

 

17.       NAGRODY

17.1.  Załogi, które zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych klasach i grupach otrzymają nagrody.

17.2.  Przewidziane jest również przyznanie nagrody specjalnej – Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta dla załogi, która wygra najwięcej wyścigów. W przypadku rozegrania różnej ilości wyścigów w poszczególnych klasach decydować będzie współczynniki ilości wygranych wyścigów do ilości przeprowadzonych wyścigów w klasie.

  

18.       ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 3. PRŻ Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Kapitan jachtu odpowiedzialny jest za wyposażenie jachtu zgodnie z przepisami 

 

19.       UBEZPIECZENIE

Każdy jacht/armator uczestniczący (lub sternik w klasach sportowych i w klasie Micro) musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do minimalnej sumy 1.500.000 EUR na okres regat, zgodnie z Zasadami organizacji regat żeglarskich Polskiego Związku Żeglarskiego.

 

20.       PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas regat w formie zdjęć i filmów oraz ich publikację i inne reprodukcje we wszystkich materiałach dotyczących regat realizowanych przez Organizatora, Miasta Gospodarzy, sponsorów i partnerów regat.

 

21.       DODATKOWE INFORMACJE

Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Yacht Club Sopot

Rafał Sawicki - 602 470 395

ycs@yachtclubsopot.com

Yacht Klub Polski Gdynia

Sebastian Wójcikowski – 501 058 617

Yacht Club Gdańsk

Tomasz Micewicz – 888 646 857

Organizatorzy
Gospodarze
Sponsor Tytularny
Sponsorzy                                                            
Patron honorowy
Partnerzy
Patroni medialni