dni

--

godz.

--

min.

--

sek.

--

Komisja Techniczna w trakcie regat

Zadaniem komisji jest merytoryczne oraz bezstronne nadzorowanie i analizowanie przebiegu rywalizacji w pomorskich regatach wymienionych w Kalendarzu Pucharu Bałtyku Południowego.

Powołanie komisji motywowane jest troską o bezpieczeństwo żeglugi oraz zachowanie norm obowiązujących w regatowym środowisku żeglarskim i przepisów, w tym formuł pomiarowych. Jej podstawowym zadaniem będzie merytoryczna ocena stanu faktycznego z zakresu przestrzegania podstawowych przepisów formuł KWR i ORC oraz najistotniejszych elementów wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi w zależności od akwenu regat - Zatoka Gdańska/Bałtyk.

Komisja Techniczna nie będzie w trakcie regat prowadzić pomiarów oraz inspekcji bez zlecenia Sędziego Głównego lub Organizatora regat.

W nadchodzącym sezonie praca Komisji Technicznej zostanie nastawiona głównie na rzecz pogłębiania wiedzy o przepisach oraz budowanie świadomości o konieczności osobistego reagowania uczestników regat poprzez składania protestów na zauważone przekroczenia przepisów. Kolejnym zadaniem będzie testowanie przyjętych założeń, których wyniki zostaną wykorzystane w modyfikacjach zasad obowiązujących w następnych sezonach.

Komisja Techniczna będzie przeprowadzać inspekcje jachtów oraz prowadzić obserwacje w trakcie wyścigów, głównie pod kątem gromadzenia doświadczeń oraz tworzenia bazy danych służącej do tworzenia modyfikacji przepisów, w sposób czyniący jej działalność przydatną dla uporządkowania organizacji i przebiegu regat w latach przyszłych.

Komisja Techniczna będzie zapewne wielokrotnie zobowiązana do tworzenia interpretacji wprowadzanych lokalnych, pomorskich przepisów skonstruowanych na bazie przepisów formuł wyrównawczych ORC i KWR oraz World Sailing Offshore Special Regulation Category 3 (OSR Cat.3).

Przepisy lokalne opublikowane są stronie PBP

Przepisy źródłowe World Sailing, ORC i KWR dostępne są na stronach: www.sailing.org, www.orc.orgkwr-swiadectwa.pl

Uprawnienia Komisji Technicznej upoważniają jej członków wyłącznie do ustalenia stanu faktycznego oraz w przypadku stwierdzenia rażącego przekroczenia przepisów, złożenia na ręce sędziego głównego lub przedstawiciela organizatora stosownej informacji. Sposób wykorzystania poczynionych ustaleń wykracza poza kompetencje Komisji Technicznej.

O ile przewidziany zakres inspekcji i obserwacji dotyczący formuł KWR i ORC nie powinien nieść ze sobą konieczności stosowania dodatkowych interpretacji, o tyle zakres inspekcji dotyczący OSR Cat.3 w niektórych pozycjach będzie musiał być interpretowany indywidualnie, np. nie wszystkie jachty posiadają relingi. W tym przypadku w odniesieniu do regat rozgrywanych wyłącznie w porze dziennej na Zatoce Gdańskiej, inspekcja dotycząca relingów zostanie przeprowadzona na jachtach, które posiadają reling i ograniczy się do sprawdzenia stanu technicznego oraz stopnia napięcia lin. W podobny sposób traktowane będą inne, trudne do przewidzenia sytuacje dotyczące indywidualnych przypadków.

Ten dowolny i niejednoznaczny sposób stosowania ustanowionych przepisów, nie będzie trwał w nieskończoność. Po upowszechnieniu się wiedzy o wprowadzonych przepisach, dowolność zostanie ograniczona.

Powołana w piątek 19 maja przez prezesa PoZŻ Komisja Techniczna w składzie: Andrzej Szrubkowski -przewodniczący, Jarosław Górski i Michał Ruciński – członkowie powołana została 19 maja ze skutkiem natychmiastowym.

Test wprowadzanego systemu nastąpi już podczas ERGO Hestia Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta 2017.

Dokumenty

 

Materiał stanowi skróconą wersję artykułu opublikowanego na stronie: http://www.zeglarski.info/artykuly/komisja-techniczna-regat-pozz-rozpoczyna-dzialalnosc/, którego autorem jest Andrzej Szrubkowski.

Organizatorzy
Gospodarze
Sponsor Tytularny
Sponsorzy                                                            
Patron honorowy
Partnerzy
Patroni medialni